ا فروش مبتنی بر نتیجه محصول، تاکید بر محصول و کانال، نه در مشتری می باشد. این بسیار بعید است که هر تقسیم بندی انجام می شود در مشتری به جز در سازمان محصول واحد و یا کسانی که با مجموعه ای بسیار ساده از وبلاگ مرتبط است. سطح پیچیدگی از نظر CRM نسبتا کم است. با این وجود، این روش ممکن است یک استراتژی کاملا مناسب برای برخی از سازمان را نمایندگی کند.
خرده فروش است که هنوز یک برنامه کارت وفاداری به تصویب رسید به عنوان مثال از یک کسب و کار داشتن یک استراتژی مبتنی بر فروش محصول است Afghanistan CRM.
هر چند که ممکن مقدار قابل توجهی از اطلاعات در مورد فعالیت های حق را به سطح معامله منحصر به فروشگاه که اجازه می دهد آن را به پیش بینی درآمد فروش و بهینه سازی سطح انبار، آن را می توانید اتصال این فروش را به مشتری است.

مطلب مرتبط :  کارکردهای نرم افزار خدمات پس از فروش
جالب است توجه داشته باشید که برخی از خرده فروشان خیابان بالا که مدیریت اینترنتی پرداخت یا کارت های اعتباری خود را برون سپاری کرده اند، کنترل اطلاعات ندارد و به عنوان یک نتیجه می توانید این ارتباط مشتری را به راحتی و یا مقرون به صرفه. سازمان به طور فزاینده ای پیدا کردن که قدرت در زنجیره تامین است که توسط سازمان است که مالکیت اطلاعات مربوط به مشتری برگزار می شود.

در گوشه سمت راست پایین ماتریس، خدمات مدیریت و بازار می باشد. در عمل، اکثر شرکت ها تمایل دارند از فروش مبتنی بر محصول را به خدمت مدیریت و پشتیبانی به عنوان فرمت اول خود را از CRM حرکت با راه اندازی یک مرکز تماس و یا میز کمک. در اینجا کسب و کار است که به دنبال هر دو برای شناسایی مشتریان خاص آن را بخواهد به حفظ و به جای تاکید بیشتر بر روی مهم ترین مشتریان آن است.

مطلب مرتبط :  جایگاه یابی یا پوزیشنینگ Positioning
اساسا این روش این است در مورد استفاده از خدمات به مشتریان به نسخه. کسب و کار به دنبال ساخت بهبود روابط با مشتریان از طریق افزایش سطح خدمات و پشتیبانی، به عنوان مثال
از طریق مراکز تماس تلفنی و یا. این شکل از CRM می کند اطلاعات تغییر جامع در مورد مشتریان نیاز ندارد، اما ارتباط فرد به فرد و یا فردی است.

مطلب مرتبط:  محصول فروش