زمانی که در مورد تعدادی از ابزارهای در اختیار خود برای کمک به اجرای زیرکانه کسب و کار فکر میکنید ممکن است از داشتن گزینههای بسیار زیاد خوشحال باشید. اما در همان حین، لاگین شدن و کنترل ابزارهای بسیار مختلف کار سختی است. کار آسانی است که اجازه دهیم موارد در بین شکافها قرار گیرند. به این دلیل است که ابزارهایی که کارکردهای مختلف را ارایه می-دهند یا با سایر ابزارها یکپارچه میشوند در حال حاضر بسیار محبوب هستند. در مورد داشبورد رسانههای اجتماعی فکر کنید که به شما این امکان را میدهد که توییتر، فیسبوک، لینیکیداین و اینستاگرام را کنترل کنید و مجبور نشوید به هر سایت به شکل مجزا وارد شوید. قدرت این داشبورد است که در زمان شما به شکل زیادی صرفهجویی میکند. 

مطلب مرتبط :  آیا به دنبال یک نرم افزار CRM می گردید؟

همین مورد در نرمافراز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) نیز صادق است. CRM که کارکردهای مختلف را ارایه میدهد شما را از داشتن ابزارهای زیاد برای رسیدن به همان نتیجه بینیاز میکند. مدیریت پروژه را در نظر بگیرید. این چیزی است که هر شرکت به آن نیاز دارد تا در راس وظایف پروژه و سررسیدها  باقی بماند و باز هم، اگر پروژه شما به شکل مستقیم به مشتری وابسته باشد، آیا واقعا ضروری است که یک پایگاه مدیریت پروژه مجزا از CRM خود داشته باشید؟

مطلب مرتبط :  هدف از پیاده سازی CRM چیست؟

علاوه براین، پایگاههای CRM را با ویژگیهای مدیریت پروژه پشتیبانی داخلی مشاهده میکنیم. مزیت این پایگاهها این است که شکافی بین دادههای مشتری و وظایف مدیریت پروژه وجود ندارد. همه فایلها، تکالیف، مراحل مهم و تاریخهای مقرر همگی در یک جا هستند.  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار CRM اینجا را کلیک کنید.


1.    کنترل پروژهها آسانتر است.

بهتر است در نظر بگیریم که شما پروژهای را برای یک مشتری می-نویسید که به بهترین نویسنده شما اختصاص یافته است. با توجه به این پروفایل مشتری، پروژه را به یک نویسنده واگذار میکنید و یک تاریخ معین را ایجاد میکند. او میتواند آن وظیفه را با تقویم گوگل خود همگام کند بنابراین او حتی نیاز ندارد برای مشاهده آن  وارد CRM شود. اما اگر وارد CRM شود میتواند به یادداشتهای شما از تماس تلفنی شما با مشتری نیز دسترسی داشته باشد، به اسناد پروژههای نویسندگی گذشته دسترسی داشته باشد تا بتواند از سبک نویسندگی مطلع شود و سپس در هنگامی که کار تکمیل شد اسناد را آپلود کند. هر مورد مرتبط به این پروژه  و مشتری در یک مکان قرار دارند. به یک ورود به برنامه نیاز است. از این سادهتر نمیشود.  برای آشنایی با چگونگی پیاده سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان خود اینجا را کلیک کنید.

مطلب مرتبط :  مدیریت ارتباطات با مشتری یا همان CRM

2.    تیمها ارتباط بهتری دارند

تیمهایی که همکاری میکنند میتوانند مشاهده کنند که هر عضو تیم در کدام قسمت پروژه قرار دارد، چه چیزی لازم است برای تکمیل آن انجام گیرد و هر فایل مرتبط به پروژه را مشاهده میکنید. برای جستجوی یک سند در کامپیوتر خود یا درایو گوگل وقت صرف نمیکنید تا بفهمید که فرد دیگری آن را دارد یا از آخرین باری که شما آن را مشاهده کردهاید آن را اصلاح کرده است یا نه.

3.    اداره گزارشها کار آسانی است.

اگر لازم است وضعیت یک پروژه معین را بدانید به راحتی میتوانید گزارشهای پروژه را از CRM به دست آورید که به شما دادههایی را در مورد چیزی که تکمیل شده است  و چیزی که هنوز در حال تعلیق است به شما ارایه میدهد بنابراین شما میتوانید هر محدودیت پروژهای را بررسی کنید که به شکل بالقوه مانع پروژه میشود. 

 مطلب مرتبط      Sarv CRM Notification

4.    هیچچیزی از طریق شکافها از قلم نمیافتد

نه تنها میتوانید وظایف تعیین شده خود را در تقویم CRM مشاهده کنید بلکه میتوانید آنها را با تقویم گوگل یا آوتلوک خود همگام-سازی کنید و در نتیجه هیچچیزی را از یاد نبرید. بنابراین، یادآوریهایی از طریق ایمیل به عنوان نسخه پشتیبان دریافت خواهید کرد. 

فقط با استفاده از CRM با قابلیتهای مدیریت پروژه تعبیه شده داخلی اهمیت پیدا میکند. مشاهده 360 درجهای مشتری و کاری که برای او انجام میدهید از یک مکان میتواند به شکل چشمگیری زمانی را کاهش دهد که شما قرار بود در چندین ابزار و وبسایت صرف کنید.