از این پس مانند شبکه های اجتماعی اگر فعالیتی در نرم افزار CRM انجام شود که لازم باشد شما از آن آگاه شوید، نوتیفیکیشن دریافت خواهید کرد.

Iran Management Consulting

در نرم افزار CRM ممکن است همکارانتان برای شما جلسه، تماس و یا وظیفه تعریف کنند؛ در برخی موارد سرنخ، حساب، فرصت و یا موارد دیگری را ثبت کرده و به شما وصل کنند؛ و یا نظرات خود را در زیر هر آیتم بصورت کامنت بیان کنند.  با امکان جدید اضافه شده شما در هر جای نرم افزار می توانید از این وقایع مطلع شوید.

مطلب مرتبط :  چهار دلیل برای اینکه شما به یک CRM یا مدیریت پروژه داخلی تعبیه¬شده نیاز دارید.

 

notification


به نظر شما چه مفاهیم دیگری از شبکه های اجتماعی در نرم افزار CRM می توانند به کار روند؟

مطلب مرتبط :  مدیریت ارتباطات با مشتری یا همان CRM

مطلب مرتبط :  هدف از پیاده سازی CRM چیست؟